Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Skolepenge

Skolepenge skal betales over BetalingsService.

For elever i 0.-8.kl. opkræves der kr.1300 pr. måned pr. elev i alle årets 12 måneder. For elever i 9.kl. opkræves der kr.1425 pr. måned i 11 måneder (fra august til og med juni).

Søskenderabat:

2 søskende: kr. 2100 pr. måned

3 eller flere søskende: kr. 2600 pr. måned

OBS: Hvis en af søskende går i 9. kl., vil beløbet være lidt højere, da det årlige skolepengebeløb deles i 11 rater i stedet for 12.

Klassekasse

Der opkræves kr. 100 pr. elev i februar og i november.

SFO

Der opkræves kr. 600 pr. måned for tilmeldte børn (kun 0.-3.kl.)

Der betales ikke i juli.

Depositum og indmeldelsesgebyr

Når man har fået tilbudt en plads, betales der et indmeldelsesgebyr på kr. 1500 pr. elev (kr. 1000 for 3. og 4. barn) samt et depositum svarende 2 x én måneds skolepenge. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.
Depositum tilbagebetales ved elevens udmeldelse, når alle bøger m.v. er afleveret og alle skolepenge er betalt.

Ved udmeldelse før 1. oktober i elevens første skoleår på CCS, tilbagebetales depositum ikke.

Udmeldelse

Udmeldelse sker via mail til skolens kontor [email protected] med 2 mdrs. varsel til slutningen af en måned.

Ved udmeldelse til skoleårets afslutning skal udmeldelsen være os i hænde senest d. 30. april.

Ved udmeldelse fra SFO’en, er der 1 måneds varsel til slutningen af en måned.