Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Læsning

Gode læseegenskaber er nøgler til faglig udvikling. Vi lægger derfor stor vægt på læsning, og har fokus på dette via læse-uger og i den almene undervisning. Vi opfordrer til, at eleverne hjemme læser mindst en halv time om dagen, og støtter op om læselektierne ved lektiehjælp og i SFO regi. Vi lægger også vægt på den faglige læsning, og har som lærergruppe sat det på dagsordenen på pædagogiske dage og ved fælles uddannelsesforløb. 

Engelsk

Engelsk er selvsagt vigtigt på en skole med vores historie, og vi ansætter derfor udelukkende engelsklærere med engelsk som modersmål. Det tilfører undervisningen en autencitet der afspejler sig i elevernes afgangskarakterer. På Copenhagen City School er engelsk et levende sprog, ikke kun forbeholdt bøgerne, og allerede fra 0.klasse får børnene dagligt kontakt med sproget via sang, bøger og tale.

Trivsel

Et godt og trygt undervisningsmiljø er afgørende for, hvor meget eleverne lærer. Det skal være rart og sjovt at gå i skole. Der skal være plads til fejltagelser, til at vokse og udvikle sig som menneske, og vi gør meget for at sikre undervisningsmiljøet og den enkelte i fællesskabet. Elevdemokrati og klassemøder er en del af den indsats, og vi forsøger at tænke trivsel ind i enhver læringssammenhæng i erkendelse af, at på en lille skole, hvor alle kender hinanden, er enhver ansvarlig i forhold til fællesskabet og den generelle trivsel.