Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Optagelse på skolen

For at blive optaget på Copenhagen City School skal eleven kunne klare sig på dansk. Det er ikke nødvendigt for elever at tale engelsk for at blive optaget, dog er det en stor fordel, såfremt man starter i de ældre klasser.

Inden optagelse beder vi altid om en skoleudtalelse fra den tidligere skole. Der vil også altid være mulighed for at komme på besøg, før eleven starter - ligesom alle forældre inviteres til en personlig samtale med skolens ledelse. 

0. klasse:

På Copenhagen City School har vi venteliste. Ud fra denne forsøger vi at sammensætte så bred en klasse som muligt, med en nogenlunde ligelig fordeling af drenge og piger. Ventelisten er dog kun et udgangspunkt, da det er vores mål at favne bredt, både i forhold til etnicitet, social baggrund og andre faktorer - børn med søskende på skolen er dog sikret plads, såfremt der søges i tide.

Vi sammensætter den kommende 0. klasse i løbet af efteråret, og vil i den forbindelse kontakte de der står på venteliste i forhold til en forventningsafstemningssamtale med skolens ledelse. Ved denne samtale vil vi gerne se en udtalelse fra barnets børnehave.

Når barnet har fået plads i 0.klasse opkræves et indmeldelsesgebyr på 1500 kroner samt et depositum svarende til to måneders skolepenge. Dette beløb refunderes ikke.

1.- 9.klasse:

Vi har af og til ledige pladser i enkelte klasser. Alt efter klassetrin og omstændigheder, aftales det individuelt hvordan en evt. optagelse vil forløbe. Kontakt venligst kontoret i forhold til et møde.

 

Skolens telefonnummer: 33 25 22 48 

E-mail: [email protected]