Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

AKT står for Adfærd-Kontakt-Trivsel, og skolens formål med at have en AKT vejleder er, at sikre et trygt og godt læringsmiljø for vores elever, forebygge mobning, samt oplyse og støtte lærerne pædagogisk.

AKT vejlederen kan benyttes i situationer hvor et barn eller en klasse oplever vanskeligheder, eller i situationer hvor en lærer har brug for vejledning i forhold til et konkret problem.

AKT vejlederen har, i samarbejde med ledelsen, ansvar for skolens sorgberedskab, og kan også konsulteres i forbindelse med udarbejdelse af underretninger, eller i forbindelse med en forældresamtale.

Den pædagogiske tilgang i forhold til problemer i en klasse, eller i forhold til en relation eller enkelt elev, vil som udgangspunkt altid være systemisk, og benytte værktøj som observation, handleplaner og dialog.

AKT vejlederen arbejder på tværs af klasser og fag, og varetager derudover en del af undervisningen i IT og Mediekompetencer, samt Sundhed og Familiekundskab.