Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Målsætning

At tilbyde en solid og alsidig uddannelse i et multikulturelt miljø, med et internationalt perspektiv og med fokus på engelsk hele vejen igennem. At fremme ægte forståelse, åbenhed, tolerance og respekt for mangfoldighed - i os selv og hinanden. Vi anerkender desuden, at vores måske vigtigste rolle er at være med til at udvikle de evner i vores elever, som på sigt vil gøre dem i stand til selv at tilegne sig viden. 

Mål

  • At udfordre vores elever til at sætte høje mål for sig selv og hjælpe dem til at nå deres fulde potentiale
  • At lære vores elever at være åbne, kritiske og selvstændige individer, og at udstyre dem med de færdigheder og den viden, der skal til for at deltage aktivt og konstruktivt i et demokratisk samfund
  • At styrke elevernes selvtillid, selvfølelse og selvdisciplin
  • At udvikle en personlig, social og miljømæssig ansvarlighed hos vores elever, og at fremme evnen til at samarbejde
  • At udvikle elevernes kreative evner og styrke sprogligheden på tværs af fagene
  • At afspejle elevernes mangfoldighed i vores undervisning og i skolens øvrige liv
  • At give vore elever lyst til at lære livet igennem
  • At fremme elevernes selvforståelse, så de kan finde deres egen vej i verden

Værdigrundlag

Copenhagen City School bestræber sig på at skabe et rigt og mangfoldigt miljø, hvor elever kan føle sig trygge og stolte ved at dele deres værdier og overbevisninger.

Vi opmuntrer vore elever til at være nysgerrige og aktivt opsøgende i samværet med andre fra forskellige religiøse, socioøkonomiske- og kulturelle baggrunde.

På vores skole anerkender vi, at alle børn er unikke. Det er vores fælles ansvar og mål at sikre hvert barn når deres potentiale, både fagligt og menneskeligt