Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Målsætning

At tilbyde en solid og alsidig uddannelse i et multikulturelt miljø, med et internationalt perspektiv og med fokus på engelsk hele vejen igennem. At fremme ægte forståelse, åbenhed, tolerance og respekt for mangfoldighed - i os selv og hinanden. Vi anerkender desuden, at vores måske vigtigste rolle er at være med til at udvikle de evner i vores elever, som på sigt vil gøre dem i stand til selv at tilegne sig viden. 

Mål

  • At udfordre vores elever til at sætte høje mål for sig selv og hjælpe dem til at nå deres fulde potentiale
  • At lære vores elever at være åbne, kritiske og selvstændige individer, og at udstyre dem med de færdigheder og den viden, der skal til for at deltage aktivt og konstruktivt i et demokratisk samfund
  • At styrke elevernes selvtillid, selvfølelse og selvdisciplin
  • At udvikle en personlig, social og miljømæssig ansvarlighed hos vores elever, og at fremme evnen til at samarbejde
  • At udvikle elevernes kreative evner og styrke sprogligheden på tværs af fagene
  • At afspejle elevernes mangfoldighed i vores undervisning og i skolens øvrige liv
  • At give vore elever lyst til at lære livet igennem
  • At fremme elevernes selvforståelse, så de kan finde deres egen vej i verden