Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Mangfoldighed   

Tanken om mangfoldighed er grundstenen i CCS og er essentiel i forhold til vores skoleidentitet. Den er på én og samme tid både det fundament, som bærer/understøtter os og den vision som guider os. Netop derfor afspejles mangfoldighed i alle former og i alle dele af vores skole. For at mangfoldighed skal virke, må den opfattes som en levende organisme og denne opfattelse danner rammen om vores virkelighed og hverdag her på CCS. 

Mangfoldighed er til stede i sammensætningen af vores medarbejdere, vores elever og i vores tilgang til uddannelse, da vi mener at der findes mange forskellige måder at undervise, løse problemer og forstå verden på. For os handler mangfoldighed om at skabe balance mellem det lokale og det universelle – og dette er indbegrebet af hvordan vi opfatter multikulturalisme: som genkendelse af og respekt for både individuelle traditioner og værdier og for vores indbyrdes forbindelser og afhængighed.

På CCS dyrker vi vores mangfoldighed og forskellighed såvel som de fællestræk, der som mennesker binder os sammen. Mangfoldighed er således vores guide; det er et menneskesyn, som insisterer på at bruge forskelligheder og vores til tider modsatrettede værdier, trosretninger og traditioner til at arbejde sammen fremfor at modarbejde hinanden. Det er netop denne vision, som inspirerer os i vores daglige forsøg på at leve op til vores målsætninger. Og det er med netop denne vision, at vi mener vi bedst forbereder vores elever til at finde deres rette plads i et samfund, som i sig selv bliver mere og mere mangfoldigt. Det er, i dets grundform, en inkluderende vision af samme slags som blev dyrket af folk som Nelson Mandela og Martin Luther King Jr., der nægtede at overgive sig til det had og den eksklusion, som de og deres folk på uretfærdig vis led under, men som aldrig mistede deres fælles vision for menneskeheden.

I praksis betyder dette, at vi her på CCS forsøger at udvikle et miljø, karakteriseret af forståelse, åbenhed, accept, ægte tolerance og gensidig respekt for alle - uafhængigt af baggrund, hud farve, trosretning, personlighed, sexualitet, køn osv. Vi beskriver vores fællesværdier (i al ydmyghed og med respekt for hvor kompliceret disse ting er) som værende grundlæggende universelle: demokrati, ytringsfrihed, respekt for menneskelige og minoritetsrettigheder, ligestilling osv. Forældre som overvejer at indskrive deres børn på CCS skal være klar over at det er disse værdier, vi forsøger at udvikle i vores elever.

Vi forsøger at lære vores elever at være åbne, tolerante og samtidig kritiske. Vi gør dette på mange måder, ikke mindst gennem konstant at være opmærksomme på hvilke fordomme vi allesammen bærer rundt på. Vi forsøger, først og fremmest at møde alle elever, lærere og forældre som individer, hvilket på mange måder er den allerstørste udfordring, vi står overfor i vores forsøg på at leve op til Martin Luther King’s drøm om aldrig at dømme hinanden på baggrund af hudfarve, men på baggrund af hvem vi er.  

Mangfoldighed er således en filosofisk tilgang til livet, som samtidig er praktisk orienteret, fordi vi hver eneste dag hjælper eleverne til at håndtere mangfoldighed i mange forskellige situationer. Herigennem lærer de at samarbejde med dem, som har anderledes måder at gøre tingene på, andre overbevisninger, personligheder, baggrunde, værdier, opfattelser o.lign. Derved forbereder vi eleverne på den fremtid, som de går i møde. For det er en fremtid, hvad enten vi forholder os til familie, arbejdsplads eller samfundet som helhed, som bliver mere og mere mangfoldigt. Og det er derfor en fremtid, som har brug for individer, der med disse evner og erfaringer kan håndtere mangfoldighedens udfordringer, som helt grundlæggende kræver åbenhed over for det, som er anderledes.