Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

I Fælles Mål er matematisk faglighed derfor beskrevet i 
fire centrale kundskabs- og færdighedsområder:

  • Matematiske kompetencer
  • Matematiske emner
  • Matematik i anvendelse
  • Matematiske arbejdsmåder.

De fire CKF’er supplerer hinanden indholdsmæssigt og griber ind i hinanden. Matematiske emner og matematik i anvendelse vedrører det, der traditionelt er forbundet med undervisningens indhold. De matematiske arbejdsmåder rummer mål, der knytter sig til de måder, eleverne skal arbejde med indholdet på, og de matematiske kompetencer rummer mål, der knytter sig til matematikkens natur,  uafhængig af hvilke emner, der undervises i.

Indhold, arbejdsmåder og kompetencer vil alle tre på samme tid være elementer i en given undervisning.

Trinmål, delmål og slutmål i matematikundervisningen på Copenhagen City School følger Fælles Mål