Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

I overensstemmelse med vores mangfoldighedsvision benytter vi os af en bred vifte af undervisningsmetoder, både de traditionelle lærer-centrerede former og de mere individualiserede, projektorienterede og elev-centrerede tilgange. Valget af undervisningsmetoder afhænger af flere ting, heriblandt kombinationen af elever, det pågældende fag og emne, samt lærerens styrker og preferencer. Det er vores mål, at eleverne opnår kendskab til alle disse forskellige indlærings-, undervisnings- og arbejdsmetoder, både for at imødekomme så mange individuelle behov som muligt, men også for at eleverne selv bliver mere bevidste om egne preferencer og styrker.

Det er vigtigt for os at lærere, ved at prøve sig frem og gennem refleksion og evaluering, får mulighed for at udforske og udvælge de metoder, der fungerer bedst for dem og deres elever i den specifikke indlæringssituation. Centralt i denne tilgang ligger opfattelsen, at succesfuld undervisning er baseret på lærerens evne til, i kraft af de valgte metoder og interaktionsformer, at nå eleverne på en autentisk måde, at få den enkelte elev til at føle sig anerkendt, at vide hvornår man skal motivere og rose, og hvornår et venligt skub er på sin plads, hvornår man skal udfordre og hvornår man skal trække sig, hvornår man skal kræve og hvornår man skal løsne grebet, samt lade hver elev føle, at vi tror på dem. Ved hjælp af de metoder, vi hver især bruger, og med inspiration fra hinanden, fra vores elever og fra mange andre kilder, gør vi vores bedste for at motivere vores elever og gøre indlæring interessant.

Undervisning er i virkeligheden både videnskab og kunst. For at undervisning skal lykkes, må det opleves som en levende og autentisk proces, et resultat af både grundig planlægning, systematisk udførelse og inspirerende improvisation.