Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Mål og planer

Copenhagen City School sikrer, at der er en tydelig sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen til daglig og de mål og planer, skolen har for undervisningen.
Den tilsynsførende og forældre skal kunne se en sammenhæng mellem undervisningen og skolens mål og planer.

Slutmål for undervisningen

"Fælles Mål" slutmål fungerer som pejlemærker for undervisningen.
Slutmålene beskriver de færdigheder og den kunnen, eleverne forventes at have fået, når de afslutter undervisningen i et bestemt fag eller fagområde.

Procedure for evaluering af den samlede undervisning

For kunne evaluere den samlede undervisning har ledelsen besluttet følgende procedure:

For indeværende følger Copenhagen City School Undervisningsministeriets og folkeskolens ”Fælles Mål”.

Faglæreren udarbejder årsplaner for undervisningen i faget, heraf fremgår fagmål for pågældende fag. Årsplanerne er tilgængelige på skolens intranet.

Ledelsen fører årligt tilsyn ved at følge emner i lærernes årsplan. Samtidig har skoleleder for indeværende år været på besøg i alle klasser, i alle fag, for at vurdere undervisningen.

Ledelsens vurdering

Ledelsen vurderer, at den samlede undervisning lever op til indholdet i Copenhagen City Schools årsplaner og øvrige målsætninger og værdier.

Opfølgningsplan

Den samlede undervisning vurderes næste gang i oktober 2018.