Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Copenhagen City School
 • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Der foretages løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen på følgende måder:

 • Test i læsning og stavning 
 • Lærerproducerede test
 • Evaluering af afleveringsopgaver – feedback til eleverne
 • Elevrespons, responsgrupper og lærerrespons ved projektfremlæggelser 
 • Elevsamtaler
 • Nationale test
 • Eksternt tilsyn

Evalueringen samles i elevplanen, der bliver lagt i elevens mappe på skoleintra.

Elevplan udarbejdes 2 gange årligt

Det er klasselæreren og de øvrige faglærere, der udarbejder elevplanen på baggrund af faglærernes evalueringer.

Evalueringspraksis i forbindelse med elevernes udbytte af undervisningen:

 • Elevrådet laver en undervisningsmiljøvurdering hvert 3. år
 • Lærer- og faggrupper drøfter undervisningen og undervisningsmetoder på møder
 • Fagligheden drøftes i fagudvalg
 • Skole-hjemsamtaler 2 gange om året: her deltager klasselærer, relevante faglærere, eleven og forældrene. Med baggrund i report card gøres status over opstillede mål, og der laves aftaler om nye mål og tiltag.

Ledelsesniveau:

 • Skoleleder og souschef mødes to gange årligt, hvor eleverne og deres udbytte af undervisningen drøftes.
 • Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) en gang årligt med en kendt dagsorden og en skriftlig tilbagemelding

 • Skoleleder på besøg i klasserne efter aftale, hvor undervisningen og enkelte elever observeres.