Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
  • Copenhagen City School
  • Gl. Kongevej 15C, 1610 Kbh. V

Curiosity Diversity Engagement

Billedet på sidehoved

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling, tirsdag d.3.12.2013

 

Mødeleder: Lars Hejlskov, bestyrelsesformand

Referent: Annette Mahoney, souschef

 

  1. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, mindst 14 dage før mødedato.
  2. Ingen indkomne forslag eller indsigelser
  3. Skolen ønsker at skifte navn fra Copenhagen Euro-School til Copenhagen City School. Bestyrelsen og skolens ledelse føler, at det nye navn i højere grad afspejler, at vi er en multikulturel by-skole. Forslaget sat til afstemning.
  4. Forslaget enstemmigt vedtaget.