Skolenavn og adresse
Copenhagen City School
Gammel Kongevej 15 C
1610 København V
Karaktergennemsnit
Folkeskolens prøver
Udskrivningsdato
Skolekode
101188
Skoleår: 2014/15
Nuancering: Alle elever
Disciplin
SPS
FP9
9. årgang
Dansk - Mundtlig
7,00
6,68
 
Dansk - Retskrivning
5,95
7,00
 
Dansk - Læsning
6,05
5,68
 
Dansk - Skr. fremstilling
6,42
7,05
 
Engelsk - Mundtlig
8,42
8,68
 
Engelsk - Skriftlig
9,58
 
 
Fransk - Mundtlig
7,21
 
 
Fransk - Skriftlig
6,89
 
 
Historie
6,58
 
 
Historie - Mundtlig
 
6,79
 
Samfundsfag
6,58
 
 
Matematik - Mundtlig
6,37
 
 
Matematik - Problem
7,26
5,84
 
Matematik - Færdighed
6,79
6,16
 
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
9,42
8,63
 
Geografi
7,79
 
 
Biologi
8,05
 
 
Biologi - Skriftlig
 
7,37
 
Obligatorisk projektopgave
 
8,42
 
Disciplin test
SPS
FP9
FP10