Skolenavn og adresse
Copenhagen Euro School
Gammel Kongevej 15 C
1610 København V
Karaktergennemsnit
Folkeskolens afsluttende prøver
Udskrivningsdato
01.07.2014
Skolekode
101188
Skoleår: 2013/14
Nuancering: Alle elever
Disciplin
ST
FSA
9.kl.
Dansk - Mundtlig
7,05
8,47
Dansk - Retskrivning
7,42
5,68
Dansk - Læsning
7,16
6,95
Dansk - Skr. fremstilling
6,16
5,95
Engelsk - Mundtlig
10,79
10,21
Engelsk - Skriftlig
10,32
 
Fransk - Mundtlig
7,16
 
Fransk - Skriftlig
6,95
 
Historie
5,78
 
Historie - Mundtlig
 
5,28
Samfundsfag
6,39
 
Matematik - Mundtlig
6,84
 
Matematik - Problem
5,37
4,79
Matematik - Færdighed
6,79
5,79
Fysik/kemi - Praktisk/mund.
9,58
9,37
Geografi
8,00
 
Biologi
7,68
 
Biologi - Skriftlig
 
7,05
Obligatorisk projektopgave
 
9,47